<
Telefoonnummer: 0485-540283 | Whatsapp: 0681584934

Selected:

VCA basis online cursus

39.0042.50 ex btw

VCA basis online cursus

39.0042.50 ex btw

Wissen

Beschrijving

Doelstelling:

Deze Basisveiligheid online cursus Nederlands leert de kandidaat risicovolle omgevingen en werken herkennen, door het te herkennen leert de kandidaat ook welke PBM’s ( persoonlijke beschermingsmiddelen hij moet gebruiken. Hiermee kunnen we zeggen dat het werken met een persoon die VCA bezit zorgt voor (bijna-)ongevallen.

Cursusduur: CA. 5.5 uur.

Online cursus: Deze bestaat uit 22 kleine online modules.

Talen:

 • Nederlands
 • Duits
 • Engels

Extras online cursus:

 • Onbeperkt proefexamens ( gebaseerd op het SSVV examen.)
 • Hand-out Basisveiligheid.

VCA examen

Basisveiligheid examen: Het VCA examen is een officieel examen wat enkel afgenomen kan worden door erkende VCA examensbureaus.

Wij werken samen met verschillende examenbureaus waardoor je een landelijk dekking hebt van meer dan 60 locaties! ( Altijd wel een examen in de buurt!)

Het examen bestaat uit 40 vragen ( rangschikvragen, matrix vragen, meerkeuze vragen, situatieschets vragen. ) u bent geslaagd voor het examen als u een minimale score behaalt van 2580 punten ( 64.5%)

VCA diploma

Basisveiligheid VCA diploma is een persoonlijk diploma wat 10 jaar geldig is. Dit diploma is geldig in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en zwitserland.

Het behaalde VCA diploma zal door het examenbureau worden toegevoegd aan het CDR ( centraal diploma register) van de VCA examenbank.

Extra informatie:

 • Cursus staat voor 365 dagen open tot dat u geslaagd bent voor het vca basis examen.
 • U krijgt direct toegang als de betaling is voldaan
 • Deze cursus wordt verstrekt aan de persoon waarvan het email adres wordt opgegeven bij de factuur gegevens.

Goal:

This Basic Dutch safety online course teaches the candidate to recognize risky environments and works, by recognizing it the candidate also learns which PPE (personal protective equipment he should use. With this we can say that working with a person who has VCA ensures (almost)) accidents.

Course duration: CA. 5.5 hours.

Online course: This consists of 22 small online modules.

Languages:

 • Dutch
 • German
 • English

Extras online course:

 • Unlimited test exams (based on the SSVV exam.)
 • Basic Security Handout.

VCA exam
Basic safety exam: The VCA exam is an official exam which can only be taken by accredited VCA exam bureaus

We work together with various exam agencies, giving you national coverage of more than 60 locations! (Always an exam nearby!)

The exam consists of 40 questions (ranking questions, matrix questions, multiple choice questions, situation sketch questions.) You have passed the exam if you achieve a minimum score of 2580 points (64.5%)

VCA diploma

Basic safety VCA diploma is a personal diploma that is valid for 10 years. This diploma is valid in the Netherlands, Germany, Austria and Switzerland.

The VCA diploma obtained will be added by the examination office to the CDR (central diploma register) of the VCA exam bank.

Extra information:

 • The course is open for 365 days until you have passed the vca basic exam.
 • You will gain immediate access once the payment has been made
 • This course is provided to the person whose email address is specified with the invoice information.

Ziel:

In diesem Online-Grundkurs zur Sicherheit in den Niederlanden lernt der Kandidat, gefährliche Umgebungen zu erkennen und zu arbeiten. Indem er erkennt, lernt der Kandidat auch, welche PSA (persönliche Schutzausrüstung, die er verwenden sollte). Damit kann man sagen, dass die Arbeit mit einer Person mit VCA (fast) sicherstellt. Unfälle.

Kursdauer: CA. 5,5 Stunden.

Online-Kurs: Dieser besteht aus 22 kleinen Online-Modulen.

Sprachen:

 • Niederländisch
 • Deutsch
 • Englisch

Extras Online-Kurs:

 • Unbegrenzte Testprüfungen (basierend auf der SSVV-Prüfung)
 • Grundlegende Sicherheitsinformationen.
  VCA-Prüfung

 

Grundlegende Sicherheitsprüfung: Die VCA-Prüfung ist eine offizielle Prüfung, die nur von akkreditierten VCA-Prüfungsämtern abgelegt werden kann

Wir arbeiten mit verschiedenen Prüfungsagenturen zusammen und bieten Ihnen eine nationale Abdeckung von mehr als 60 Standorten! (Immer eine Prüfung in der Nähe!)

Die Prüfung besteht aus 40 Fragen (Rangfragen, Matrixfragen, Multiple-Choice-Fragen, Situationsskizzenfragen). Sie haben die Prüfung bestanden, wenn Sie eine Mindestpunktzahl von 2580 Punkten (64,5%) erreicht haben.

VCA-Diplom

Das grundlegende Sicherheits-VCA-Diplom ist ein persönliches Diplom, das 10 Jahre gültig ist. Dieses Diplom ist in den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz gültig.

Das erhaltene VCA-Diplom wird vom Prüfungsamt in das CDR (Central Diploma Register) der VCA-Prüfungsbank eingetragen.

Zusätzliche Informationen:

 • Der Kurs ist 365 Tage geöffnet, bis Sie die vca-Grundprüfung bestanden haben.
 • Sie erhalten sofort nach Zahlungseingang
 • Zugan Dieser Kurs wird der Person angeboten, deren E-Mail-Adresse mit den Rechnungsinformationen angegeben ist.

Extra informatie

Taal

, ,

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “VCA basis online cursus” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sluit Menu
×

Winkelmand