Basisveiligheid online cursus Nederlands

39.00 ex. btw

Category

Basisveiligheid online cursus Nederlands

Doelstelling:

Deze Basisveiligheid online cursus Nederlands leert de kandidaat risicovolle omgevingen en werken herkennen, door het te herkennen leert de kandidaat ook welke PBM’s ( persoonlijke beschermingsmiddelen hij moet gebruiken. Hiermee kunnen we zeggen dat het werken met een persoon die VCA bezit zorgt voor (bijna-)ongevallen.

Cursusduur: CA. 5.5 uur.

Online cursus: Deze bestaat uit 22 kleine online modules.

Extra:

Onbeperkt proefexamens ( gebaseerd op het SSVV examen.)

Hand-out Basisveiligheid.

VCA examen

Basisveiligheid examen: Het VCA examen is een officieel examen wat enkel afgenomen kan worden door erkende VCA examensbureaus.

Wij werken samen met verschillende examenbureaus waardoor je een landelijk dekking hebt van meer dan 60 locaties! ( Altijd wel een examen in de buurt!)

Het examen bestaat uit 40 vragen ( rangschikvragen, matrix vragen, meerkeuze vragen, situatieschets vragen. ) u bent geslaagd voor het examen als u een minimale score behaalt van 2580 punten ( 64.5%)

VCA diploma

Basisveiligheid VCA diploma is een persoonlijk diploma wat 10 jaar geldig is. Dit diploma is geldig in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en zwitserland.

Het behaalde VCA diploma zal door het examenbureau worden toegevoegd aan het CDR ( centraal diploma register) van de VCA examenbank.